Geografiya 12 dona
.pdf O'zbekiston tabiiy geografiyasi. 7-sinf PDF  17 Jan 2020
O'zbekiston tabiiy geografiyasi. 7-sinf (1997)
.djvu Materiklar va okeanlar geografiyasi. 7-sinf Document  17 Jan 2020
Materiklar va okeanlar geografiyasi. 7-sinf (1990, P.G'ulomov, H.Vahobov, A.Hasanov)
.pdf Jahonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. 10-sinf PDF  17 Jan 2020
Jahonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. 10-sinf (1995, V.P.Maksakovskiy)
.djvu Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi. 9-sinf Document  17 Jan 2020
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinfi uchun O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan darslik. Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi. 9-sinf (2006, A.Qayumov, I.Safarov, M.Tillaboyeva)
.djvu Geografiya. 8-sinf Document  17 Jan 2020
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8-sinfi uchun O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan darslik. Geografiya. 8-sinf (2010, P.Musayev, J.Musayev)
.djvu Geografiya. 7-sinf Document  17 Jan 2020
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7-sinfi uchun O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan darslik.Geografiya. 7-sinf (2009, P.G'ulomov, H.Vahobov, P.Baratov, M.Mamatqulov)
.djvu Atlas. O'rta Osiyo va O'zbekiston tabiiy geografiyasi. 7-sinf Document  17 Jan 2020
Atlas. O'rta Osiyo va O'zbekiston tabiiy geografiyasi. 7-sinf
.djvu Tabiiy geografiya. 5-sinf Document  17 Jan 2020
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinfi uchun O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan darslik. Tabiiy geografiya. 5-sinf (2007, P.G'ulomov, R.Qurbonniyozov)
.djvu Tabiatshunoslik. 4-sinf Document  17 Jan 2020
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 4-sinfi uchun O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan darslik. Tabiatshunoslik. 4-sinf (2011, Akbar Bahromov)
.djvu Tabiatshunoslik. 3-sinf Document  17 Jan 2020
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 3-sinfi uchun O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan darslik. Tabiatshunoslik. 3-sinf (2010, Akbar Bahromov)
.djvu Atrofimizdagi olam. 2-sinf Document  17 Jan 2020
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan darslik. Atrofimizdagi olam. 2-sinf (2010, P.G'ulomov, Sh.Mirzahmatova)
.djvu Atrofimizdagi olam. 1-sinf Document  17 Jan 2020
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 1-sinfi uchun O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan darslik. Atrofimizdagi olam. 1-sinf (2010, Aida Grigoryans)
Created by  Master Sherkulov