So'ngi Yuklamalar 465 dona
.djvu Algebra 8 - sinf Document  15 Jan 2020
UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARINING 8- SINFI UCHUN DARSLIK Qayta ishlangan 2-nashri O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tasdiqlagan SH. A. ALIMOV, O. R. XOLMUHAMEDOV, M. A. MIRZAAHMEDOV
.pdf ASTRONOMIYA PDF  15 Jan 2020
Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik «O'QITUVCHI» NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI TOSHKENT - 2008
.djvu O'qish kitobi. 3-sinf Document  13 Jan 2020
O'qish kitobi. 3-sinf (2010, M.Umarova, Sh.Hakimova)
.djvu O'qish kitobi. 2-sinf Document  13 Jan 2020
O'qish kitobi. 2-sinf (2010, Q.Abdullayeva, M.Yusupov, S.Rahmonbekova)
.djvu O'qish kitobi. 1-sinf PDF  13 Jan 2020
O'qish kitobi. 1-sinf (2011, T.G'afforova, E.Shodmonov, G.Eshturdiyeva)
.pdf Adabiyot xrestomatiyasi. 9-sinf (1971) PDF  13 Jan 2020
Adabiyot xrestomatiyasi. 9-sinf (1971)
.pdf Узлуксиз таълим тизимида “Уч босқичли спорт мусобақалари” ёрдамида ўқувчи-талабаларни комплекс ... PDF  13 Jan 2020
“Уч босқичли спорт мусобақалари”нинг ўқувчи-талабаларни комлекс ривожлантиришдаги педагогик имкониятларини аниқлаш ҳамда мазкур спорт мусобақалари мазмунини модернизaциялашга йўналтирилган тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
.pdf Формирование профессиональной компетентности будущих учителей в условиях проектно-контекстной технологии PDF  13 Jan 2020
Цель исследования состоит в совершенствовании педагогических механизмов формирования профессиональной компетентности будущих учителей на основе применения проектно-контекстной технологии.
.pdf Умумтаълим мактабларида жисмоний ва маънавий-ахлоқий тарбия интеграциялашувининг педагогик шарт-шароитлари PDF  13 Jan 2020
Умумий ўрта таълим мактабларида жисмоний ва маънавий-ахлоқий тарбия нтеграциялашувининг назарий асосларини аниқлаш ҳамда амалий татбиқ этишга доир илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқиш.
.pdf Мудофаа тизимида ахборотнинг психологик хавфсизлигини таъминлаш механизми (очиқ манбалар мисолида) PDF  13 Jan 2020
Ўзбекистон мудофаа тизимида ахборотнинг психологик хавфсизлигини таъминлаш механизми билан боғлиқ сиёсий муносабатларни комплекс таҳлил қилиш асосида мудофаа соҳасидаги ахборот-психологик чора-тадбирларни такомиллаштириш ва уларни қўллаш амалиётининг самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
.pdf Иқтисодий процессда тарафларнинг ҳуқуқий мақомини такомиллаштириш PDF  16 Dec 2019
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодий процесс иштирокчиси сифатида тарафларнинг ҳуқуқий мақомини белгилашга доир қонунчиликни такомиллаштириш ва уни қўллаш амалиѐти самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
.pdf Yo‘l harakati qoidalari va xavfsizligi PDF  16 Dec 2019
Qo‘llanmada avtomobilni boshqarish jihozlari va ulardan foydalanish texnikasi, avtomobilni har xil yo‘l sharoitlarida xavfsiz boshqarish, haydovchining kasbiy ishonchliligi, mehnatining psixofiziologik asoslari, axloq-odobi, avtomobildan foydalanish xususiyatlari, yo‘l-transport hodisalari, turlari va tahlili, avtotransport korxonalarida harakat xavfsizligi xizmati ishini tashkil qilish, yo‘l harakati xavfsizligini Davlat va jamoatchilik tomonidan ...
Created by  Master Sherkulov