Geologiya 1 dona
.docx Geologiya Atamasi Word  13 Nov 2020
Geologiya bu (geo... va ...logiya) — Yer poʻsti va Yerning tuzilishi, tarkibi, harakatlari va rivojlanish tarixi haqidagi fanlar majmui
Created by  Master Sherkulov