Rahim Hasanov
  Muallif: Rahim Hasanov 3 dona
.djvu Tasviriy san'at. 3-sinf Document  28 Jan 2020
Tasviriy san'at. 3-sinf (2010, M.Isoqova, R.Hasanov, B.Haydarov, A.Sulaymonov, S.Jumaniyozova, B.Azimov)
.djvu Tasviriy san'at. 2-sinf Document  28 Jan 2020
Tasviriy san'at. 2-sinf (2010, M.Isoqova, R.Hasanov, B.Haydarov, A.Sulaymonov, S.Jumaniyozova, A.Roziqov)
.djvu Tasviriy san'at. 1-sinf Document  28 Jan 2020
Tasviriy san'at. 1-sinf (2010, Rahim Hasanov)
Created by  Master Sherkulov