A.Rafiyev
  Muallif: A.Rafiyev 4 dona
.djvu O‘zbek tili. 9-sinf Document  31 Jan 2020
O‘zbek tili. 9-sinf (2010, Abduroziq Rafiyev)
.djvu O‘zbek tili. 5-sinf Document  31 Jan 2020
O‘zbek tili. 5-sinf (2007, R.Niyozmetova, A.Rafiyev, N.Alavutdinova)
.djvu O'zbek tili. 4-sinf Document  31 Jan 2020
O'zbek tili. 4-sinf (2013, A.Rafiyev, G.Muhammadjonova)
.djvu O‘zbek tili. 3-sinf Document  31 Jan 2020
O‘zbek tili. 3-sinf (2010, A.Rafiyev, G.Muhammadjonova, G.Ziyomuhamedova)
Created by  Master Sherkulov