TOP Yuklamalar
.djvu Botanika 5 - Sinf Document  16 Jan 2020
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinfi uchun O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan darslik.
.djvu Botanika 6 - Sinf Document  16 Jan 2020
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan darslik.
.pdf Boy Ota - Kambag'al Ota PDF  4 Feb 2020
Камбағал ва ўрта аҳоли пулга ишлайдилар. Бойлар пулни ўзларига ишлашга мажбур қиладилар. о Нотоғри фикрлаш - пул ҳамма муаммоларни ҳал қилади деб ўйлашдир Ушбу китоб фарзандларининг энг асосий щыитувчилари – бутун дунё ота-оналарига бағишланади.
.djvu Tarixdan hikoyalar. 5-sinf Document  31 Jan 2020
Tarixdan hikoyalar. 5-sinf (2011, U.Jo'rayev, Q.Usmonov, A.Nurqulov)
.djvu Matematika 5 - sinf Document  15 Jan 2020
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinfi uchun O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan darslik. Toshkent – 2011-yil. Muallif: B.Haydarov.
.djvu Algebra 8 - sinf Document  15 Jan 2020
UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARINING 8- SINFI UCHUN DARSLIK Qayta ishlangan 2-nashri O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tasdiqlagan SH. A. ALIMOV, O. R. XOLMUHAMEDOV, M. A. MIRZAAHMEDOV
.djvu Algebra 7 - sinf Document  15 Jan 2020
UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARINING 7- SINFI UCHUN DARSLIK Tuzatilgan 3 - nashr
.pdf Bayonlar to'plami. PDF  25 Jan 2020
Bayonlar to'plami. 5-9-sinflar uchun (1997, A.Nurmonov, M.Abduraimova, Sh.Yusupova)
.pdf Geometriya 7 - sinf PDF  15 Jan 2020
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7-sinfi uchun O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan darslik. Toshkent – 2017-yil.
.djvu Zoologiya 7 - sinf Document  16 Jan 2020
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7-sinfi uchun O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan darslik.
.djvu Matematika 6 - sinf Document  15 Jan 2020
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan darslik. Toshkent – 2013-yil. Muallif: M.Mirzaahmedov.
.djvu Algebra 9 - sinf Document  15 Jan 2020
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinfi uchun O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan darslik. Toshkent – 2011-yil. Muallif: Sh. Alimov.
1 - Sahifa    
Created by  Master Sherkulov